'De Jonge Fanfare' en 'De Vrolijke Schutters' werken nauw samen; 'De Jonge Fanfare' is afkomstig uit Meerbeek en 'De Vrolijke Schutters' hebben hun oorsprong in Erps-Kwerps.

Samen met jonge en minder jonge muzikanten en onze dirigent op kop vormen we een sfeervolle harmonie.
Regelmatig komen er nieuwe jonge muzikanten na hun opleiding op een zelf gekozen instrument onze vereniging vervoegen.

Onze vereniging verzorgt jaarlijks, naast haar eigen twee concerten, diverse gastoptredens.  Wij luisteren eveneens graag misvieringen op en staan regelmatig op het podium bij festiviteiten ingericht door de gemeente.

Repeteren doen we iedere woensdagavond van 20.00u tot 22.00u in de turnzaal van De Klimop, Kwerpsebaan 249, te Erps-Kwerps.
Heb je zin om te musiceren? Kom dan gerust eens langs tijdens een repetitie.

Er wordt een miniem lidgeld gevraagd aan de leden om oa de verzekeringskosten te dekken. Mocht dit lidgeld een barrière vormen, kan u dit steeds melden op het secretariaat en wordt dit individueel bekeken. Onze vereniging wil in de eerste plaats iedereen de kans geven om muziek te leren en te beoefenen zonder financiële zorgen voor haar leden. Personen die een toelage krijgen van het OCMW komen uiteraard ook in aanmerking voor deze maatregel. Alle vragen hieromtrent worden in alle discretie behandeld.

Voor alle verdere vragen en/of inlichtingen, kan je terecht op het secretariaat : infodvsdjf@gmail.com

solsleutel

Bezoek nu ook onze Facebookpagina!